Mbuzi hutunga mimba kwa mda gani

All embryonic and fetal ages in this program refer to the time since fertilization. Age and stage conventions adopted during the embryonic period are listed in Appendix B. Researchers now know that many of the routine functions performed by the adult body become established during pregnancy — often long before birth.

The developmental period before birth is increasingly understood as a time of preparation during which the developing human acquires the many structures, and practices the many skills, needed for survival after birth. Jinzi chembechembe umbile za kijusu cha binadamu zinavyo ongezeka na kufikia trillioni kwa mtu mzima,labda ni jambo moja la kustaajabisha zaidi kati ya maumbile duniani kote. Wanautafiti wanafahamu kwamba nyingi ya Kazi za kawaida zinatotekelezwa na mwili wa binadamu zinamarishwa wakati wa ujauzito- mara mingi, muda mrefu kabla ya kuzaliwa kwa mtoto.

Ukuaji wa kijusu kabla ya kuzaliwa inaendelea kufahamika kuwa ni wakati ya utaharishaji ambapo kijusu umbile upata viungo vingi na kuanza kujizoesha mbinu tekelezi zitakazohitaji maishani, mara baada ya kuzaliwa.

Pregnancy in humans normally lasts approximately 38 weeks [4] as measured from the time of fertilization[5] or conception[6] until birth. During the first 8 weeks following fertilization, the developing human is called an embryo[7] which means "growing within. From the completion of 8 weeks until the end of pregnancy, "the developing human is called a fetus ," which means "unborn offspring.

Ujauzito kwa binadamukwa kawaida Udumu takribani wiki 38 kuanzia siku ya kwanza Wa kutunga mimba hadi kuzaliwa. Katika wiki 8 za kwanza ukuaji wa kijusu cha binadamu huitwa embryoni embryo na humaanisha "kukua ndani". Kuanzia wiki ya 8 hadi mwisho wa mimba " binadamu umbile uitwa kijusu" kinacho maanisha "mwana ambaye hajazaliwa" Katika wakati huu, huitwao wakati wa ujusu, mwili hukua zaidi na Sehemu zake kuanza kufanya kazi. Click any footnote number to view source text.

Click on any author name to view the full reference in the Bibliography. Each of the 23 Carnegie Stages has specific structural features. As we describe various milestones of development, the Carnegie Stage at which they occur will be noted by a designation such as: [Carnegie Stage 2].

See Appendix B for additional information relating embryonic staging and age assignments. Therefore, postmenstrual age equals approximately 2 weeks at the time of fertilization.

Biologically speaking, "human development begins at fertilization," [13] when a woman and a man each combine 23 of their own chromosomes through the union of their reproductive cells. The resulting single-celled embryo is called a zygote, [18] meaning "yoked or joined together.

Kibiolojia "kukuwa kwa binadamu huanza mara baada ya kutunga mimba" wakati mwanamke na mwanaume wote hujumuisha chembechembe umbile Kupitia ujumuishaji chembechembe zao zalishi. The zygote's 46 chromosomes [20] represent the unique first edition of a new individual's complete genetic blueprint. This master plan resides in tightly coiled molecules called DNA.

They contain the instructions for the development of the entire body.

MAAJABU!!! JAMAA 'ABAKA MBWA' MPAKA t7seliwa.spaceHWA MAHAKAMANI

DNA molecules resemble a twisted ladder known as a double helix. Guanine pairs only with cytosine, and adenine with thymine. The DNA of a single cell contains so much information that if it were represented in printed words, simply listing the first letter of each base would require over 1.

If we could uncoil all of the DNA within an adult's trillion 10 14 cells, it would extend over 63 billion 6. This distance reaches from the earth to the sun and back times.

mbuzi hutunga mimba kwa mda gani

Approximately 24 to 30 hours after fertilization, the zygote completes its first cell division. As early as 24 to 48 hours after fertilization begins, pregnancy can be confirmed by detecting a hormone called " early pregnancy factor " in the mother's blood. Huu umbile mzingi hujikita Mwanana katika chembe huitwao kitaalamu DNA, Chembe Tambulishi mzingi huwa na maakizo ya ukuaji Ya mwili mzima.Kutungwa kwa mimba conception ni ule wakati yai na mbegu manii hukutana.

Inaweza kuchukua muda kati ya dakika 45 hadi masaa 12 kwa manii kufika kwenye mirija yako ya uzazi, sehemu ambayo mara nyingi kutungwa kwa mimba hutokea. Japokuwa manii huweza kuishi ndani ya mwili wako hadi siku saba, hivyo kutungwa kwa mimba kunaweza kutokea muda wowote kwenye wiki baada ya kufanya mapenzi kama upo kwenye ovulation.

Jifunze zaidi kuhusu safari hii ya kushangaza, na namna maisha huanza! Kwa wanawake, uwezekano wa kupata ujauzito huanza kwenye mifuko ya mayai ovaries.

Hivi ni viungo kama mifuko miwili yenye umbo la yai, vinavyounganika kila upande wa mfuko wako wa uzazi uterus. Mifuko hiiya mayai imejaa mayai, ambayo hutengenezwa hata kabla ya kuzaliwa kwako. Kila mtoto wa kike huzaliwa na mayai kati ya milioni 1 hadi 2 kwenye mifuko yake ya mayai. Mayai mengi huanza kufa mara moja na yaliyobakia huanza kupungua idadi taratibu kadiri unavyoongezeka umri. Katika kila mzunguko wako wa hedhi, wakati fulani baada ya kuona siku zako, mayai 1 hadi 3 huanza kufikia kukomaa ndani ya moja ya mifuko yako ya uzazi.

Yai lililokomaa zaidi huachiliwa, hatua inayojulikana kama ovulation kutolewa kwa yai. Yai la kawaida kwa wastani huishi kwa masaa 24 tangu liachiliwe. Litahitaji kuchavushwa ndani ya muda huu kwa mbegu Ili mimba iweze kutungwa. Kama yai lako litakutana na mbegu hai na yenye afya ikiwa inasafiri kwenye mji wa mimba, hatua za kutengeneza maisha mapya huanza. Kama sivyo, yai humaliza safari yake kwenye mfuko wa uzazi na kuyeyuka. Hizi ni homoni mbili ambazo husaidia kuushikilia ujauzito.

Pale homoni hizi zinapopungua, ukuta uliokuwa umekua kwenye mji wako wa mimba humomomonyoka ukiwa kwenye hedhi. Mabaki ya yai ambalo halikuchavushwa hutoka wakati wa hedhi pia. Miili ya wanawake hukuza yai moja kila mwezi.

mbuzi hutunga mimba kwa mda gani

Miili ya wanaume kwa upande mwingine huwa mar azote kazini, kutengeneza mamilioni ya mbegu za uzazi manii. Lengo kuu la kila mbegu ni kuogelea kuelekea kwenye yai na kufanikiwa kupenyeza na kuingia ndani.

Kuanzia mwanzo hadi mwisho inachukua miezi mitatu kutengeneza mbegu mpya.

Magonjwa na tiba zake za asili

Kwa wastani mbegu huishi kwa wiki chache tuu ndani ya mwili wa mwanaume, na kadirio la karibu milioni 40 huachiliwa huru kila mwanaume anapofika kileleni na kukojoa. Hii inamaanisha wanaume lazima watengeneze mbegu za uzazi manii mara kwa mara katika maisha yao ya utu uzima.

Kutengeneza mbegu zenye afya korodani inabidi zikae kwenye mazingira yaliyo kati ya digrii 34c. Hii ni kama digrii 4c baridi kuliko mwili.

Baada ya manii kutengenezwa, huhifadhiwa kwenye kila korodani kwenye mrija wa mbegu epididymis. Muda mchache kabla ya kufika kileleni na kukojoa, manii husafiri juu na kuchanganywa na shahawa kutoka kwenye tezi dume prostate. Pamoja na mamilioni ya manii kutengenezwa na kuachiliwa kipindi cha kufika kileleni, mbegu moja tuu ndio inaweza kulichavusha yai. Jinsia ya mtoto wako inategemea na aina gani ya mbegu imeingia kwenye yai ya kwanza. Mbegu zenge kromosomu Y hutengeneza mtoto wa kiume, na mbegu zenye kromosomu X hutengeneza mtoto wa kike.

Kuna uvumi mwingi kuhusu namna ya kupata mtoto wa kiume au wa kike, baadhi kuna ushahidi wa kisayansi lakini ki uhalisia jinsia ya mtoto hutokea bila mpangilio maalumu.

Ukijumlisha na raha ya ngono, miili yenu hutengeneza mvutano ambao mnategemea utaishia kwenye kufika kileleni. Kufika kileleni pia kuna umuhimu mkubwa kibaiolojia. Kwa wanaume, kufika kileleni husukuma shahawa zilizojaa manii kwenye uke na ndani zaidi kuelekea kwenye mlango wa mfuko wa uzazi kwa spidi ya kadiri km 15 kwa saa.Kipimo cha nyumbani cha mimba kinachunguza uwepo wa vichocheo vya mimba, human chorionic gonadotropin hCGkatika mkojo wako.

Kama ukichunguza mapema sana, kabla ya kuanza kukosa hedhi yako, uwepo wa hCG katika mwili wako unaweza usitoshe kuonekana kipimo hichi. Hii ni kwasababu viwango vya vichocheo hormone hukua haraka sana mara maisha mapya yanapoanza. Hizi plasenta za mtoto huanza kutengeneza hCG kwa viwango vidogo hata kabla ya kiini-tete kujishikiza kwenye ukuta wa uterasi. Unaweza kununua vipimo vya ujauzito, bila kuelekezwa na daktari, mtandaoni na katika maduka ya dawa na maduka makubwa.

Kufanya vipimo mapema inaweza isikupatie majibu ya uhakika, ingawa vipimo vingine vinaelezwa kuwa na uwezo wa kuhisi mimba siku nne kabla ya hedhi yako kuisha.

Katika hatua hii, viwango vya hCG katika mwiliwako vitakua chini. Hivyo utahitajika kufanya kipimo vingine baada ya siku chache kuwa na uhakika. Hata hivyo, kila mimba ni tofauti, na kiwango cha hCG kinabadilika sana. Wakati mwingine viwango bado vinaweza visiwe juu, na kutosha kuonyesha lini hedhi yako itakwisha.

Viwango vya hCG vinakua juu kileleni katika wiki karibia ya sita ya ujauzito. Hivyo, kipindi hedhi yako imechelewa wiki au wiki mbili, utaweza kupata majibu yenye uhakika. Ikiwa hedhi yako inatofautiana kila mwezi, inaweza kuwa ngumu kujua lini hedhi yako ijayo inakwisha.

Ruhusu mzunguko wako mrefu zaidi miezi ya hivi karibuni kabla ya kupima. Vinginevyo, subiri wiki tatu baada ya kufikiri unaweza kuwa na mimba kabla ya kufanya kipimo. Ikiwa umeacha kutumia dwa za uzazi wa mpango hivi karibuni, hatiakua rahisi kujua mzunguko wako wa kawaida. Ikiwa majibu yatakuja hasi negativejaribu tena kupima baada ya siku tatu.

Kulingana na vipimo unavyotumia, unaweza kupima wakati wowote wa siku. Vipimo vingine vinaweza kupendekezwa kutumia mkojo wa kwanza wa siku, hasa wakati wa kupima mapema. Ngazi za hCG zinakua zimeongezeka zaidi kwenye mkojo wako usiku mzima. Angalia maelekezo yanayokuja na kipimo,ila unaweza ona majibu baada ya dakika moja au mbili.

Inaweza kuonekana kama ni mda mrefu kidogo! Vipimo vya nyumbani vina uhakika kama ukifuata maelekezo yanayotolewa.

Baadhi ya vipimo ni nyeti na rahisi kutumia na kutafsiri zaidi ya vingine. Ikiwa huwezi kusubiria mpaka utakapokosa hedhi yako, vipimo vya mimba vya kidigitali vinatajwa kuwa na uhakika zaidi.

mbuzi hutunga mimba kwa mda gani

Unaweza kujua umakini wa kipimo cha ujauzito cha nyumbani kwa kusoma habari inayokuja kwenye sanduku la kipimo. Udogo wa namba katika kipimo, ndio uharaka wa kipimo kutambua mimba zaidi. Ikiwa umejaribu mapema mno, kabla ya siku ya kwanza ya kipindi chako cha kukosa hedhi kilichokosa, unaweza kupata matokeo mabaya ya uongo kwa sababu hCG haitoshi katika mfumo wako.

Ikiwa vipimo vinaonyesha negative asi lakini bado unahisi unaweza kuwa mjamzito, subiri angalau siku tatu, na jaribu kupima tena.Each clip from the program is accompanied by its corresponding written script. Select Play Movie to watch any clip. Select See Snapshots to view high resolution images. See the program script and subtitles in 88 languages by using the Choose Language drop-down menu and clicking Refresh. Subtitles are displayed in your chosen language and may be turned on and off by clicking the button found in the lower right corner of the movie player.

A "full screen" option is also available by clicking the button.

JE KIPIMO CHA MIMBA KINASOMA BAADA YA MUDA GANI?

This program is distributed in the U. Hide Table of Contents. Show Table of Contents. See Snapshots. The fetal period continues until birth. By 9 weeks, thumb sucking begins and the fetus can swallow amniotic fluid. The fetus can also grasp an object, move the head forward and back, open and close the jaw, move the tongue, sigh, and stretch. Nerve receptors in the face, the palms of the hands, and the soles of the feet can sense light touch. The eyelids are now completely closed.

In the larynx, the appearance of vocal ligaments signals the onset of vocal cord development. In female fetuses, the uterus is identifiable and immature reproductive cells, called oogonia, are replicating within the ovary. External genitalia begin to distinguish themselves as either male or female. By 10 weeks, stimulation of the upper eyelid causes a downward rolling of the eye.

The fetus yawns and often opens and closes the mouth. Most fetuses suck the right thumb. Sections of intestine within the umbilical cord are returning to the abdominal cavity. Ossification is underway in most bones. Fingernails and toenails begin to develop.Kuna baina ya wanawake wenye huonyesha dalili za mimba punde tu katika wiki kadhaa baada ya kushika mimba. Hebu tujadiliane kwa ufupi.

Hedhi yaani mensturation period, ni wakati mwanamke anaweza kujua ya kuwa hana mimba. Damu inayotoka wakati huu huwa nyekundu. Pia damu hii huchukua siku tatu hadi tano kwa wale wenye mzunguko wa kawaida. Unapokosa hedhi, haswaa wakati umeshirikiana ngono, Kuna chanzo kubwa ya kuwa umeshika mimba. Ni vyema kujua jinsi ya kujichunga ili wewe na mwanawe muwe salama. Tumaini Ni kwa wale waliooleka au wanaopenda kupata watoto. Wakati mwingine, Mimba huja na hofu, haswaa ukiwa umefanya ngono kando ya ndoa.

Lakini usitie shaka, mtoto ni baraka na ni lazima na wajibu wa kila mzazi kujua wanapotarajia mwana. Dalili za mimba kwa wanawake wengi huonyesha katika wiki za kwanza wanapopata mimba. Hizi dalili ni tofauti kwa kila mwanamke. Kuna wale ambao huwa na machungu na magonjwa zaidi ya wengine na kuna wale wanaopitia hali hii kwa njia rahisi mno.

Dalili zifuatazo ya mimba ni maagizo tu ya kuelewa jinsi unavyoweza kukumbatia hali yako ukiwa na mimba. Wiki mbili baada ya kupata mimba, mabadiliko ya homoni yanaweza kufanya matiti yako kuwa makubwa kuliko kawaida, unaweza kuhisi kujikunakuna na uchungu kiasi, pia unaweza kuhisi kama matiti yako yamejaa au nzito. Uchovu umekuwa hali na dalili ya kwanza mno kwa wanawake wajawazito. Homoni inayoitwa Progesterone huongezeka kwa wingi na inaweza kukufanya kuhisi usingizi kila wakati.

Pia upunguzaji wa sukari katika damu, upunguzaji wa shinikizo la damu blood pressure na uzidishaji wa damu unaweza kukufanya uwe mchovu wakati wa mimba. Kuna wakati, damu mwepesi spotting huwa dalili ya mimba mapema. Damu hii huwa nyepesi mno na haiwezi kulinganishwa na ule wa hedhi.

Rangi ya damu hii ni waridi au kahawia kulingana na hali ya mwanamke. Wakati mbegu ya mwanamume na ule wa mwanamke yamekutana kumtengeneza mtoto, mwanamke anaweza kutoa damu nyepesi kuonyesha ya kwamba mwana amelazwa vyema katika tumbo la uzazi wa mwanamke. Damu hii huchukua siku chache sana kutoka kulinganishwa na ule wa hedhi.

Kuna wanawake wengine wenye hukosa kuonyesha damu hii mwepesi wanapopata mimba. Pia, machungu katika tumbo la uzazi wakati mimba hutengenezeka, unaweza kufanana na ule wa hedhi. Ugonjwa wa asubuhi morning sickness unaweza kufanyika wakati wowote wa siku.About Sitemap Disclaimer Contact.

Powered by Blogger. Ni hali ya kawaida kabisa kwa mwanamke kutokujiskia kutonyegeka au kutaka ngono kwa wiki chache tangu ujifungue na hii inatokana na kusubiri dam ya uzazi kuisha bila kusahau yale maumivu kule ukeni sore kupungua au kupona kabisa. Ili kufanikisha uponaji wa haraka inategemea na wewe mwenyewe utakavojisaidia na kufuata ushauri wa Wakunga na Daktari wako bila kusahau njia unayotumia "kusababisha" uponaji wa haraka.

Njia ambayo wanawake wengi wa kiafrika wanaitumia ni maji ya moto na utumiaji huu wa maji unatofautiana na hii inategemea na Asili yako kule utokako kwanikuna baadhi huongezea aina ya majani kama dawa ili kusaidia uponaji wa mama mzazi, wenginehuchanganya maji hayo ya moto na unga unaotokana na aina fulani ya mizizi nakadhalika Afrika tuna madawa mengi asilia ambayo yanafanya kazi nzuri kabisa.

Mtindo huu wa maji moto ni mzuri lakini haumalizi damu ya uzazi haraka, hivyo unaweza ukapona kwa maana "sore" kutokuwepo lakini damu ikaendelea kutoka kama ifuatavyo kwa muda zaidi. Njia hii ya utumiaji wa maji ya moto huchukua kati ya siku Arobaini mpaka miezi mitatu kupona kabisa.

Kama hauko "sore" sana unawezakutumia kidole kurahisisha mabaki ya damu ya uzazi kutoka, ni kama vile nlivyokuelekeza namna ya kuondoa utoko a. Kwa kawaida uke hujirudi kama awali ndani ya siku Arobaini au Miezi mitatu yote inategemea na uponaji wako na njia uliyotumia ilikusababisha uponaji wako. Baadhi ya sababu hizo ni:- - Uchovu wa mwili na akili kutokana na kutokupata usingizi wa kutosha mishughuliko yako kama mwanamke na vilevile mama.

Kufanya mapenzi baada ya kujifungua: Ni baada ya muda gani, vitu gani vizingatiwe? Artikel Terkait. Newer Post. Older Post. Subscribe to: Post Comments Atom. Nikwambie kitu kingine? Kwa sababu Masilinde naye alikutana na joto la ujana siku hiyohakuona kama kuna sababu ya kumzuia Mwaija kuonesha kule kupagawa, akazidi kumpagawisha Ni kitendo ambacho Masilinde hakukitarajia lakini kilifanyika, Mwaija alimsukuma, akaangukia huko, akahisi labda binti huyo alishamaliza mbio zake.

Lakini alishangaa sana kumwona Mwaija anatoka kitandani na kuvuta godoro chini, akamkaribisha baba yake wa kambo hapo ambapo uwanja ulikuwa mpana na uhuru zaidi. Hakukuwa na kitanda kulia wala kunesanesa. Mbaya zaidiMwaija alionesha ufundi wa hali ya juu kwa kutega staili ya Mbuzi Kagoma Kwenda.Na je njia hii inaweza kuwa salama kwetu.

Unachosema zeze ni kweli mm katika maisha yangu huwa natumia calenda nasijawaikusa kizembe,ingawa tarehe zangu zinabadilika km alivyosema huyo dada hapo juu,mm nakumbuka tulijifunza nikiwa oleve mbaka sasa ninatumia njia hiyo hiyo. Mimi pia nataka kupata mimba lakini sijui ni siku gani ni nzuri,mfano mimi huwa napata hedhi kuanzia tarehe ,je ni siku ya ngapi naweza pata mimba?

Pliz naomba unijibu maswali yangu. Kuna some website zinaelezea how to get pregnant. Hope this will help for those people who are trying to get pregnant. Mimi nataka kujua kalenda ya mezani unaweza kutumia inafaa?

You trie to explin about,but they are supposed to consider the time taken for a spurm to stay in. Nilikua nauliza hivi eti ukifanya mapenzi siku moja kabla ya kuingia katika siku zako unaweza kupata mimba?

Alafu hivi kuna madhara kufanya mapenzi huku msichana akiwa katika siku zake kwa kutumia condoms. Hallo dada kuhusu kuzuia mimba kwa kalenda ni ngumu sana kuelewa na isitoshe kama maelezo si ya mtaalamu husika. Jaribu kutafuta maelezo sahihi kutoka kwa Dr.

Justina S. Mimi huwa natumia kalenda na condoms.

Hesperian Health Guides

Ikiwa siku hatari tunatumia condoms kama tunatakakufanya tendo la ndoa na mume wangu na siku salama huwa hatutumii condom kwa raha zetu. Jinsi tunavyohesabu nikianza siku zangu tunaanza kuhesabu siku kumi toka naanza period baaada ya siku kumi hatutumii condom tunahesabu tena siku kumi ndo salama baada ya hapo tunasubiri tena nianze siku zangu. Siku za mzunguko wangu ni 26 mpaka Kama sijafahamika siku 10 toka naanza period salama siku 10 zinazofuata si salama halafu siku 10 zinazofuate ni salama mpaka pale natopata tena siku zangu.

Post a Comment. Posted by Amina Design at PM. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom. Copyright Mashosti. All rights reserved.


Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *